Inforegio UE Guvernul României MDRAP UAT Orașul Zărnești Instrumente Structurale 2007-2013

  • +40 368-003376

Date geografice și climă

DATE GEOGRAFICE

Oraşul Zãrneşti este situat  în partea de sud-vest a depresiunii “Ţara Bârsei”, pe o câmpie cu aspect de golf, ușor ondulat de-a lungul pârâului Bârsa și pârâului Turcu, în zona în care depresiunea se prelungeşte constituind un fel de uluc comun al râurilor Bârsa şi Ghimbav, care pătrunde până sub poalele masivului “ Piatra Craiului”. La capătul acestei prelungiri de depresiune se află situat perimetrul construibil al oraşului, care este la 25 de km faţă de municipiul Braşov şi 11 km faţă de oraşul Râşnov. Zona de influenţă a oraşului Zărneşti se suprapune aproape în întregime pe relief montan. După atestările documentare, vechimea aşezării datează din secolele XIII – XIV, din perioada colonizărilor săseşti în Transilvania, Banat respectiv “Ţara Bârsei”.

Orașul Zărnești se învecinează la Nord cu comuna Sinca și comuna Poiana Mărului, la Nord-Est cu comuna Vulcan, la Est cu orașul Râșnov, la Sud cu comunele Bran și Moieciu, în partea de Sud-Vest cu județul Argeș, iar la Vest cu comuna Hârseni. 

 

Componența administrativă: 

- cartierele: Zărnești, Tohanul Vechi, Celuloza, Tohan Blocuri, Zărnești-Sud, satul Tohanul Nou, cătunele: Pleasa și Tohanița și noul cartier de case Brebina.

 

Geomorfologia teritoriului

Orașul Zărnești se întinde pe trei unități geomorfologice: Depresiunea Brașov (Golful depresionar Zărnești-Tohan), Carpații curburii interne (Persanii sudici) și Carpații Meridionali (Munții Piatra Craiului)

 

CLIMA

Climatul orașului Zărnești prezintă caracteristicile unui climat submontan de tranziție, cu temperaturii medii ale aerului mai scăzute în vatra localității decât în șesul Bârsei, aproximativ 7-8°C, iar în zona montană înaltă a zonei temperatura variază în funcție de altitudine între 0 și 4°C. 

Variațiile valorilor medii ale temperaturii aerului în cursul anului, cu amplitudinea anuală de 18,9ºC (stația Fundata) și 19,4ºC (stația Predeal) imprimă teritoriului caracterul unui climat continental.

 

Rețeau hidrografică 

Rețeaua hidrografică a teritoriului orașului Zărnești aparține bazinului superior al râului Olt. Rețeaua hidrografică este formata din pârâurile: Bărsa, Râul Mare, Valea Mărului și afluenții lor. 

 

Top