Inforegio UE Guvernul României MDRAP UAT Orașul Zărnești Instrumente Structurale 2007-2013

  • +40 368-003376

LE MONUMENT CHAPELLE

Construit după Marea Unire din anul 1918, Monumentul a fost închinat celor căzuți în războiul de reîntregire a neamului.

Top